Propostes

Mesures urgents per a una economia al servei de al vida

• Prohibició d’EROS, ERTOS i acomiadaments a les empreses amb beneficis.
• Augment del salari mínim interprofessional i reducció de la jornada laboral.
• Prestació econòmica garantida a totes les persones sense ingressos.
• Garantir pensions dignes universals, deslligades de la cotització.
• Increment dels impostos a les rendes altes i creació de nous impostos al gran capital i a les grans fortunes.

Error de sistema


Mesures urgents per a l’equitat en el repartiment de recursos i la defensa dels serveis públics

• Control públic dels recursos sanitaris privats. Reversió de les retallades pressupostàries a la sanitat pública de les externalitzacions.
• Prohibició dels desnonaments i regulació del preu del lloguer. Condonació de tots els pagaments de lloguer, hipoteques i rebuts de serveis bàsics.
• Expropiació dels habitatges buits als bancs i grans tenidors, generar un parc d’habitatge públic, especialment per a les dones en risc de pobresa.
• Garantir el material necessari i connexió a internet universal per a totes les estudiants: posem fi a les desigualtats.

Suspensió de tots els desnonaments!


Contra el patriarcat i la subordinació i explotació de les dones treballadores, construïm una societat feminista

• Reconeixement a efectes de vida laboral dels treballs de cures i reproductius.
• Tancar l’escletxa salarial entre homes i dones. Acabar amb l’escletxa en les pensions.
• Garantir una xarxa d’atenció a dones víctimes de violència masclista. Garantir habitatge i condicions laborals i socials dignes per les dones que han patit violència masclista.
• Formació feminista a totes les etapes de l’educació i plans de formació feminista a totes les representants polítiques i treballadores de les administracions públiques i dels serveis públics.

Error de sistema


Per la llibertat i contra el control social, independència del Països Catalans per canviar-ho tot.

•Acabem amb el control social estricte i l’ús de l’exèrcit i els cossos policials per limitar els drets polítics i civils.
•Derogació de la «llei mordassa» i regularització de totes les persones migrades. Eliminació de la llei d’estrangeria i tancament dels CIES.
•Llibertat per totes les preses polítiques, retorn de les exiliades i aturada de tots els processos judicials contra activistes socials i polítics.
•Exercir el dret a l’autodeterminació dels Països Catalans Decidim tots els aspectes que afecten les nostres vides.